ADIYAMAN

Adıyaman Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Besni Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Çelikhan Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Gerger Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Gölbaşı Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Kahta Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Samsat Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Sincik Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Tut Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59

Adıyaman, aynı isimli ilin merkez ilçesidir. Kuzeyden Çelikhan, doğudan Kahta, güneydoğudan Samsat ve Atatürk Baraj Gölü ile, güneyden Fırat nehri ve batıdan Besni ve Tut ilçeleri ile çevrilidir. Önceleri şehir merkezindeki kale etrafında konumlanan şehir, il merkezi olduğu 1954 yılından itibaren genişlemiş ve büyümüştür.

Etimoloji
Tarih boyu farklı devlet ve milletlerin egemenliği altına giren Adıyaman, farklı isimlerle anılmıştır. Seyyah Ainsworth şehrin Doğulu coğrafyacılar tarafından Cholmodara adıyla bilindiğini, Romalılar tarafından da şehrin Carbanum diye isimlendirildiğini belirtmiştir. Bizans İmparatorluğu döneminde şehir Pordoniom olarak isimlendirilmiş, Süryaniler ise şehri Klevdiye olarak isimlendirmiştir.  Müslümanların eline geçişinden sonra şehir Hısnımansur ismiyle bilinir olmuştur. “Mansur’un kalesi” anlamına gelen Hısnımansur isminin, bir rivayete göre Emevi komutanlarından Mansur bin Cavane sebebiyle, bir başka rivayete göre ise Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur sebebiyle verildiği söylenmektedir. Şehrin Kürtçe’de kullanılan ismi olan Semsûrun da Hısnımansur isminin bozulmasıyla oluşmuş olması muhtemeldir.

Şehir için bugün kullanılan Adıyaman isminin kökeni ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmışsa da bu ismin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar Adıyaman isminin Anadolu’da yaşamış eski bir halk olan Luviler’in dili olan Luvice’de “Ana Tanrıça Ülkesi” anlamına gelen Adaumana veya Ada-uma-(wa)na kelimelerinden geldiğini iddia etmiştir.  Bölge halkı arasında ise Adıyaman isminin Kommagene Krallığı devrinde putperest babalarına isyan eden ve sonrasında öldürülen yedi kardeşin ardından söylenen Yedi Yaman tabirinin zaman içerisinde bozulmasıyla oluştuğu şeklindeki bir efsane anlatılmaktadır. Bir başka rivayete göre ise Adıyaman ismi, şehri fetheden Yaman Bey isimli bir komutanın adından gelmektedir.Bir başka rivayete göre ise Adıyaman ismi, güzel vadi anlamına gelen Vadi-i Leman tabirinin zamanla bozulmasıyla oluşmuştur.

Şehir Osmanlı dönemi kaynaklarında genellikle Hısnımansur ismiyle geçmişse de halk arasında, seyyahlar arasında ve Kamusü’l-Âlâm gibi eserlerde Adıyaman ismi de kullanılmıştır. 1837 yılında şehri ziyaret eden seyyah Ainsworth de şehir için Adıyaman ismini kullanmıştır. Şehir Cumhuriyetin ilk devirlerinde de resmi belgelerde Hısnımansur ismiyle anılmıştır. 1928 yılının sonunda alınan bir kararla şehrin ismi resmî olarak Adıyaman olarak değiştirilmiştir.

Tarihçe
Uzun yıllar boyunca Hısnımansûr adıyla anılan şehrin içinde olduğu bölgede yerleşimin tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Bölgede tarih boyunca Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Asur, Pers, Seleukos, Kommagene Krallığı ile Roma ve Bizans hakimiyeti görülmüştür. 7. yüzyıldan itibaren İslâm akınları bölgede görülmeye başlamış ve 670 yılında yerleşiminde içerisinde olduğu bölge Emevî hakimiyetine geçmiştir. Emevî kumandanlarından Mansûr bin Ca’vene tarafından bugünkü kale inşa ettirildi. 758’de Abbâsî egemenliğine geçen Hısnımansûr, 926-958 yılları arasındaki Hamdaniler döneminden sonra yeniden Bizans hakimiyetine geçti. 11. yüzyılda Türk akınlarına uğrayan yerleşim, ilk defa 1066’da Selçuklu kumandanı Gümüştekin tarafından alındı. Artuklu, Eyyûbî ve Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu, Dulkadiroğulları ve Memlüklü hakimiyetinden sonra 1515 yılında Osmanlı egemenliğine geçti.

Osmanlı idaresinde 1519’da Maraş eyaletine bağlı sancak olan yerleşim, 1531 yılında Elbistan sancağına bağlı bir kaza haline getirildi. 1519 yılında yerleşimin ilk tahririnde 1000 civarında Müslüman nüfusun yanında yerleşimde 400 civarında da Gayrimüslim nüfus bulunmaktaydı. Hısnımansûr, 1563’te yeniden Maraş’a bağlandı ve uzunca yıllar bu konumda kaldı. Tanzimattan sonraki düzenlemede 1841’de kaza olan yerleşim, 1849’da Diyarbekir vilayetine bağlı bir sancak durumuna getirildi. 1859’da Malatya sancağına, 1883’te de Harput Vilayeti’ne bağlandı. Cumhuriyet döneminde Hısnımansûr, 1923’ten 1954 yılına kadar Malatya’nın ilçesi olarak kaldı. 22 Haziran 1954’te Adıyaman ilinin kurulmasıyla merkez ilçe oldu.

Atatürk Barajı’nın büyük bir kısmı Adıyaman ili sınırları içerisinde yer alır.

Daha önceleri merkeze bağlı Esentepe köyü, 2004’te mahalleye dönüştü.

Adıyaman Ören Yerleri Sanal Gezi Noktaları
Nemrut Dağı
Karakuş Tümülüsü
Cendere Köprüsü
Perre Antik Şehir Mezarlığı
Eski Kahta-Yeni Kale
Atatürk Barajı
Şeytan Köprüsü
Adıyaman Müzesi
Oturakçılar Pazarı
Demirciler Pazarı
Tuz Hanı
Ulucamii
Kapcamii
Musalla Camii
Sugözü Mesire Alanı
Beşpınar Vadisi Mesire Alanı
Kızılin mesire alanı
Gürlevik mesire alanı

Adıyaman Belediyesi
İnternet Adresi: www.adiyaman.bel.tr

Adıyaman İlçe Belediyeleri

Adıyaman Merkez Belediyesi
Besni Belediyesi
Çelikhan Belediyesi
Gerger Belediyesi
Gölbaşı Belediyesi
Kahta Belediyesi
Samsat Belediyesi
Sincik Belediyesi
Tut Belediyesi

Adıyaman Belde Belediyeleri

Çakırhüyük Belediyesi, Besni, Adıyaman
Eskiköy Belediyesi, Besni, Adıyaman
Şambayat Belediyesi, Besni, Adıyaman
Sarıyaprak Belediyesi, Besni, Adıyaman
Suvarlı Belediyesi, Besni, Adıyaman
Üçgöz Belediyesi, Besni, Adıyaman
Pınarbaşı Belediyesi, Çelikhan, Adıyaman
Balkar Belediyesi, Gölbaşı, Adıyaman
Harmanlı Belediyesi, Gölbaşı, Adıyaman
Akıncılar Belediyesi, Kahta, Adıyaman
Atakent Belediyesi, Merkez, Adıyaman
Hasancık Belediyesi, Merkez, Adıyaman
Yaylakonak Belediyesi, Merkez, Adıyaman
İnlice Belediyesi, Sincik, Adıyaman

Konser,Belediye Festivali,Bayi Toplantısı,Nişan, Kına Gecesi, Düğün, Sünnet,Doğum Günü,Ses Işık sahne Sistemleri ve Ünlü Sanatçı  Organizasyonları için bizi arayın!

BİZ 1993’den BUGÜNE TÜRKİYE ve DÜNYA’nın HER YERİNDEYİZ

Bizi Daha Yakından Tanımak İçin Lütfen RERANSLARIMIZI Burayı hemen Tıklayın

Aşağıdaki Sanatçı Listemizi Gönül Rahatlığı ile İndirebilirsiniz

LÜTFEN SANATÇI LİSTESİNİ İNDİRMEK İÇİN LOGOYU TIKLAYIN

Muharrem Yıldırım Music Production
Kurumsal Menajerlik ve Organizasyon Hizmetleri
+90 216 378 59 59
 +90 532 206 59 59

@muharremyildirimofficial
 mymenajerlik@gmail.com
 Çamlık, Selçuklu Cd. No:26, 34912 Pendik/İstanbul

Benzer Makaleler