AĞRI

Ağrı Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Diyadin Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Doğubayazıt Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Eleşkirt Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Hamur Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Patnos Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Taşlıçay Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59
Tutak Konser Organizasyon firması:0532 206 59 59

Ağrı Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Murat-Van Bölümü’nde bulunan bir ildir. Adını kısmen sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı’ndan almıştır. 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il olmuştur. İlin doğusunda İran, kuzeyinde Kars, kuzeybatısında Erzurum, güneybatısında Muş ve Bitlis, güneyinde Van ve kuzeydoğusunda Iğdır bulunmaktadır.

İlin nüfusu 524.644’tür. Bu nüfusun %60,58’i şehirlerde yaşamaktadır (2021 sonu).[2] Yüzölçümü 11.099 km2’dir, km2’ye 47 kişi düşmektedir. İl merkezi Ağrı’nın denizden yüksekliği: 1630 m.’dir. Rakımı en yüksek ilçesi Diyadin’dir (1933 m).

2021 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 ilçe, 12 belediye, bu belediyelerde 100 mahalle ve ayrıca 563 köy vardır

Tarihçe
Orta Asya’dan gelen kavimlerin Anadolu’ya girişleri sırasında Ağrı, bir geçiş oluşturmuş, dolayısıyla birçok medeniyete sahne olmuştur. Ancak bu medeniyetler Ağrı’yı bir giriş kapısı olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır.

Bölgede egemenlik kurdukları sanılan Hititler’in güçlerini yitirmeleri üzerine, MÖ 1340 – MÖ 1200 tarihleri arasında Hurriler bölgeye yerleşmişlerdir. Hurriler krallık merkezi olan Urfa’dan uzak olan Ağrı’yı ellerinde tutamamışlardır.

En köklü uygarlığı Urartular oluşturmuştur. Urartu’nun Van Gölü’nün kuzey ve kuzeydoğusundaki ülkeler üzerine, Kral İspuini döneminde (MÖ 825 – MÖ 810) seferlere başlamış, Kral Menua döneminde (MÖ 810 – MÖ 786) ise bu akınlar daha da ağırlık kazanmıştır. Kuzeye ve kuzeydoğuya giden yollar üzerinde inşa edilen kaleler, buraya yapılan seferlerin önceden planlandığını göstermektedir. Ağrı Dağı’nın yamaçlarında, Karakoyunlu ve Taşburun köylerinin arasında ele geçen bir Urartu yazıtı Kral Menua’nın bu bölgedeki egemenliğinin kesin kanıtıdır.

MÖ 712 yıllarında Kızılırmak boylarına kadar uzanan Kimmerler, Ağrı’da geçici de olsa bir hakimiyet kurmuşlardır. Medler (MÖ 708 – MÖ 555) Asur Devleti’nin yıkılması ile birlikte bir yayılma sürecine girmiş, bunun sonucu olarak da Ağrı ve çevresini topraklarına katmışlardır.

Medler’in yıkılması ile birlikte Persler; Büyük İskender’in Pers Kralı lll. Darius’u MÖ 331’de yenerek Anadolu’yu ele geçirdiği zamana kadar yaklaşık iki yüzyıl kadar bölgede yaşamışlardır. Büyük İskender’in ölümü üzerine oluşan boşluktan faydalanan Ermeniler ve Gürcüler bölgeyi ele geçirmişlerdir.

Murat Nehri ve Doğubayazıt çevrelerine kısa sürede yerleşmişlerdir. Daha sonraları Arsaklılar ve Artaksıyaslı Krallığı, Ağrı ve çevresine hakim olmuştur.

Bölge, Halife Osman zamanında İslam orduları tarafından fethedilmiştir. 872 yılına değin Abbasiler’in kontrolü altında kalan Ağrı, daha sonra Bizans’ın kontrolüne geçmiştir.

1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası bölgeye Türk boyları gelmeye başlamıştır. Ağrı, yüzyıla yakın bir süre Sökmenli Devleti’nin sınırları içine girmiştir. 1027 – 1225 yılları arasında Ani Atabekleri, 1239’da Cengizliler, 1256 – 1358 yılları arasında İlhanlılar ve Celaliler Ağrı’da hüküm sürmüşlerdir. İlhanlılar bazen kurultaylarını Ağrı Dağı’nda yapmış, Anadolu ve İran’ı buradan yönetmişlerdir. 1393’te Türk kağanı Temir Küreğen, Ağrı bölgesini ele geçirmiştir. 1405 – 1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu toprakları içinde yer almış, Karakoyunlular yıkılınca Ağrı Akkoyunlular’ın egemenliğine geçmiştir. Ağrı, 1514’te yapılan Çaldıran Muharebesi sonrası Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler zamanında Karakilise olarak değiştirilmiştir. Kâzım Karabekir Paşa zamanında ise Karakilise ismi değiştirilerek Karaköse diye adlandırılmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat’ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı’ya batılılar tarafından Ararat da denilmektedir. 5165 m. yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı da il sınırlarındadır.

Nüfus
Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 4 Şubat 2022 verileri)

Ağrı ili nüfusu: 524.644’dir. Bu nüfusun %60,58si şehirlerde yaşamaktadır (2021 sonu). İlin yüzölçümü 11.099 km2’dir. İlde km2’ye 47 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 89, Patnos’da 85’dir.) İlde yıllık nüfus% 2,02 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 0,05), Hamur (-% 4,48)

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 100 mahalle ve ayrıca 563 köy vardır.

Yönetim

İllerde protokolde ilk sırada yer alan Vali, merkezi yönetimi temsil eder ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Büyükşehir dışındaki illerde yerel yönetim, şehirler düzeyindedir. Belediye Başkanı, belediye sınırları içinde kalan seçmenin oy çokluğu ile seçilir. Ayni seçmen İlçe Belediye Meclisi için de oy kullanarak ilçelerin belediye meclisleri oluşturur. İldeki bütün seçmenler ayrıca il genel meclisi için de oy kullanarak, İl Genel Meclisinin oluşumunu sağlarlar.

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır İl genel meclisi ve belediye meclisi üye sayıları ilçe nüfusuna göre, kontenjandan kalan sayıların partilere dağılımı ise D’Hondt Sistemine göre belirlenir (Kanun:2972-Madde:23)

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır, başkanını üyeleri arasından gizli oyla seçer. Ayrıca, İl Genel Meclisi kendi içinden gizli oyla bir yıl görev yapacak 5 kişilik İl Encümenini seçer.[23][24]

Merkezi yönetim, Vali ve İl Müdürlerinden oluşur. İl Özel İdaresi (İl Genel Meclisi ve İl Encümeni) seçilmişlerden oluşur, ancak Vali başkanlığında görev yapar. Yerel yönetim ise belediye başkanları ve belediye meclislerinden oluşur.

Ağrı Valisi, 1976-İzmir doğumlu Dr. Osman Varol’dur. 9.06.2020/274 sayılı kararla Amasya Valisi iken atanmıştır.

Ağrı Belediye Başkanı, 1971 Tutak doğumlu Savcı Sayan(AK PARTİ), 31 Mart 2019 seçimlerinde %55,57 oy oranıyla seçilmiştir.

2019 Türkiye yerel seçimleri sonuçlarına göre Ağrı İl Genel Meclisi üye sayısı, 13 AK Parti ve 15 HDP olmak üzere 28’dir. Ağrı Belediye meclisi ise 20 AK Parti ve 11 HDP olmak üzere 31 üyeden oluşur.[27]

2018 Türkiye genel seçimleri sonucuna göre Ağrı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki üyelerinin siyasi partilere dağılımı: 3 HDP ve 1 AK Parti’dir

Eğitim
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Spor
Ana madde: Ağrı’da spor
2018-2019 Sezonu sonunda, Ağrı 1970 Spor, BAL’dan 3.lige çıktı. BAL’ daki diğer takım Ağrı Gençlerbirliği ise küme düştü. Futbol Kadınlar ligindeki 2 takım liglerinde kaldılar.

Futbol Türkiye Kupası ‘nda Ağrı 1970 Spor 1.turda elendi.

İlin önemli spor tesisleri: 10.000 kişi kapasiteli Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu (2010), 2500 kişilik Ağrı Kapalı Spor Salonu (2017), Güneykaya ve Küpkıran Kayak Merkezleridir.

Ağrı Belediyesi
İnternet Adresi: www.agri.bel.tr

Ağrı İlçe Belediyeleri
Diyadin Belediyesi
Doğubayazıt Belediyesi
Eleşkirt Belediyesi
Hamur Belediyesi
Patnos Belediyesi
Taşlıçay Belediyesi
Tutak Belediyesi

Ağrı Belde Belediyeleri
Tahir Belediyesi, Eleşkirt, Ağrı
Yayladüzü Belediyesi, Eleşkirt, Ağrı
Yücekapı Belediyesi, Eleşkirt, Ağrı
Dedeli Belediyesi, Patnos, Ağrı

Konser,Belediye Festivali,Bayi Toplantısı,Nişan, Kına Gecesi, Düğün, Sünnet,Doğum Günü,Ses Işık sahne Sistemleri ve Ünlü Sanatçı  Organizasyonları için bizi arayın!

BİZ 1993’den BUGÜNE TÜRKİYE ve DÜNYA’nın HER YERİNDEYİZ

Bizi Daha Yakından Tanımak İçin Lütfen RERANSLARIMIZI Burayı hemen Tıklayın

Aşağıdaki Sanatçı Listemizi Gönül Rahatlığı ile İndirebilirsiniz

LÜTFEN SANATÇI LİSTESİNİ İNDİRMEK İÇİN LOGOYU TIKLAYIN

Muharrem Yıldırım Music Production
Kurumsal Menajerlik ve Organizasyon Hizmetleri
+90 216 378 59 59
 +90 532 206 59 59

@muharremyildirimofficial
 mymenajerlik@gmail.com
 Çamlık, Selçuklu Cd. No:26, 34912 Pendik/İstanbul

Benzer Makaleler